Een olijfolie is extra vierge als het voldoet aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden, die verband houden met de chemische samenstelling van de olijfolie, zoals :
- het gehalte aan vrije vetzuren moet kleiner zijn dan 0,8 %
- het peroxidegetal moet kleiner zijn dan 20 mEqO2/kg

Aan deze voorwaarden zal slechts voldaan zijn als (onder andere) :
- de tijd tussen het oogsten van de olijven en het persen ervan beperkt is
- de oogstwijze en transport van de olijven op voorzichtige wijze verloopt
- de olijven niet overrijp zijn bij het oogsten en niet beschadigd door vorst of hagel
- de olijfolie na persen correct bewaard wordt (vb. geen overmatige oxidatie)

Verder worden er nog bijkomende testen gedaan om te controleren of de olijfolie niet gemengd werd met geraffineerde olijfolie of met oliën van andere gewassen. Deze testen kunnen ook aangeven of de olie is verkregen op een niet-mechanische wijze (vb. chemische extractie) en of de olijfolie niet ranzig is. Slechts enkele van deze testresultaten moeten, volgens de reglementering van de Europese Gemeenschap, aangegeven worden op het etiket :
- het wasgehalte
- de absorptie van ultraviolet licht bij doorgang door de olijfolie (aangegeven met K270, K232 en K)

Meer informatie kan u vinden in dit artikel van de Australische overheid. (pdf)